top of page

פיתוח למידה והדרכה

מפגש בין מומחיות תוכן ויצירתיות בלמידה
 

מתוך ניסיון עשיר בפיתוח הדרכה ולמידה אנו מציעים פתרונות מגוונים ויצירתיים בשיטות הלמידה.

תהליך העבודה שלנו נבנה בשיתוף אנשי הארגון ובהתאמה למטרות ולאסטרטגיה הארגונית.

המתודולוגיה שלנו סדורה  ומבוססת על מודלים שונים בינהם מודל אלפ"א ותל"מ ומבטיחה שיפור ושכלול הידע והמיומניות של העובד

התהליך כולל:

 

 

 

 
PROJECT //  01
איתור ואפיון צרכים
פיצוח ופיתוח פתרון
יישום הפתרון
הערכת אפקטיביות
  1. איתור ואפיון צרכי הלמידה – זהו שלב ראשוני בו מתקיים אפיון ואיתור הצורך עם הארגון . בשלב זה מתבצע איסוף חומרים (תצפיות ראיונות, קריאת חומרים וכו') ברמת היחידה/הארגון.

  2. פיצוח ופיתוח פתרון הדרכתי אופרטיבי- שלב זה כולל את הפתרון ההדרכתי (בודד או משולב- ראה בהמשך) המתאים לאילוצים לצרכים וליעדים שהוגדרו .שלב זה יכלול את השלב מאקרו (מבנה, רציונאל וכו') ומיקרו (מערכי שיעור/ מצגות/ סדנאות/ לומדות/ סרטוני הדרכה וכו')

  3.  יישום הפתרון ההדרכתי – ביצוע הלמידה תוך בקרה מתמדת על התהליך.

  4. הערכת אפקטיביות הלמידה – בחינת שביעות רצון מהלמידה, עמידה במטרות שהוגדרו ובחינת שיפור הביצועים של הלומדים והפקת הלקחים.

 הפתרונות שלנו 

פיתוח הדרכה טכני

 

הכשרה, שמירת כשירות והסמכת עובדים במגזר הטכני תוך דגש על הפרק המעשי המאפשר התנסות ופיתוח מיומנויות.
פתרון זה כולל בניית תרגולים ואימונים במוקאפים וסימולטורים.

כמו כן, התנסות מעשית בסביבה העבודה האמיתית.

למידה מתוקשבת

ללמוד מכל מקום ובכל זמן!


נגישות העובדים לאמצעים טכנולוגים (מחשב, טלפון נייד אייפד וכו')  מאפשרת למידה, הדרכה, הקניית ידע ומיומנויות באמצעות לומדה או סרטון הדרכה .
פתרונות אלו מאפשרים למידה בקצב אישי המתאים לכל לומד, תוך קבלת משוב רציף על שליטתו בנלמד.
ברמה הארגונית שיטה זו חוסכת בעלויות, בזמן, ומייעלת תהליכי עבודה.

פיתוח למידה קלאסי

 

פיתוח קורסים והכשרות פרונטליות לכלל הדרגים והסקטורים

ברמת מאקרו ומיקרו.

 

bottom of page