top of page
חיפוש
  • yardenzelnik

מה בין ארגון לומד, תחקיר, למידה וחוסן....

הרבה חיל האוויר חויתי השבוע. שיחה שהיתה לי להשראה.... פוסט בעקבות השבוע שהיה....

  1. כשמדברים על ארגון לומד וכמי שמכירה היטב את חיל האוויר, תמיד אני בוחרת להביא את התחקיר כאחד הכלים המשמעותיים בתחום הלמידה וההתפתחות. הפעם גם ניסיתי לראות את הקשר לנושא החוסן בו אני מתמקדת בשנים האחרונות. סנג'י פיטר, אחד ממומחי הניהול, מדגיש כי "ארגון לומד הינו מקום בו אנשים מגלים ללא הרף כיצד הם יכולים ליצור את המציאות שלהם וכיצד הם יכולים לשנותה. הוא עוד מוסיף, כי ארגון לומד, זהו ארגון בו הלומדים פעילים ולומדים זה מזה בכל הדרגים" התחקיר, הDNA בתרבות הארגונית של חיל האוויר, מהווה את אחד הכלים המשמעותיים ביותר בתחום הלמידה וההתפתחות. לא רק במבנהו, אלא בעיקר, בתהליך ובלמידה, שבמהותה הפסיכולוגית, מייצרת שינויים מידיים בלומד, בעקבות התנהגויות והתנסויות שונות. האפשרות לנוע בתוך מרחב בטוח, הכולל את כל הדרגים, מתוך ענווה והבנה כי לטעות זה אנושי והפוקוס מוכוון לאיך ומה לומדים להתנסות הבאה, מאפשרת ללומד להתבונן בפתיחות ובכנות אחר הטעויות (כן גם בהצלחות) לזהות את שורש הטעות מה הוביל לתוצאה הגלויה ומה קידם את ההצלחה . כל התנסות כזאת, שבסופה יש תחקיר, וככל שההתנסויות מגוונות, מובילים לעקומת שיפור מהירה וללמידה אפקטיבית.איך זה קשור לחוסן? 1. אחת מהגדרות החוסן מבטאת גישה בלתי מתפשרת (מרכיב מוטיבציני) המייצגת את היכולת שלנו להתמודד עם אתגרים בצורה יעילה. 2. חוסן מבטא את תבנית התגובה האוטומטית שלנו מול סיטואציה לא נוחה/מוכרת ואינו מתפתח דרך תאוריה, אלא מתפתח ונבנה עם עם התחככות באתגר. 3. איך? התנסויות מגוונות ותרגול בסיטואציות לא נוחות/מוכרות (אלמנט של אי וודאות) מאפשרות ללומד לזהות דפוסי תגובה אוטמטיים הן ברמה האישית והן ברמה הפונקציונאלית. 4. היכולת לתחקר את ההצלחות והטעויות, לזהות את דפוסי התגובה האוטומטים, לאמץ דפוסי חשיבה חדשים, מאפשרים ללומד להגדיל את ארסנל אסטרטגיות התגובה, זה לכשעצמו, מייצר מסוגלות,המתורגמת ל YES I CAN כ state of mind להתמודדות בסיטואציות עתידיות ולשפר ביצועים. 5. היכולת לשנות נקודת מבט, להתאים את עצמנו לסיטואציה, ולגלות גמישות הן תוצר של חוסן. 6. למידה שיוויונית (למידה זה מזה בכל הדרגים) במרחב בטוח, מייצרת נוכחות, נינוחות וביטחון המאפשרים ללומד ללמוד ולצמוח. 7. למעשה נוצר לופ היוצר היזון חוזר בין למידה וחוסן - למידה המייצרת חוסן וחוסן המוביל להתפתחות צמיחה ושיפור ביצועים.עכשיו נותר לתרגל .....בהצלחה


צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page